صنایع نیروگاهی

آسیا اندیش افتخار دارد، با بهره گیری از دانش آکادمیک و تجربی علاوه بر تولید آب بند های عمومی که در بخش محصولات اشاره شد، در بسیاری از بخش های خاص صنایع نیروگاهی نقش قابل توجهی ایفا کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

همچنین بخوانید

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع دریایی

صنایع نیروگاهی

صنایع دارویی غذایی و بهداشتی

صنایع راه سازی

صنایع خودروسازی و ریلی

برخی از مشتریانی که به ما اعتماد کردند