صنایع چوب و کاغذ

آسیا اندیش افتخار دارد، با بهره گیری از دانش آکادمیک و تجربی علاوه بر تولید آب بند های عمومی که در بخش محصولات اشاره شد، در بسیاری از بخش های خاص صنایع چوبی و کاغذ نقش قابل توجهی ایفا کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

همچنین بخوانید

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع دریایی

صنایع نیروگاهی

صنایع دارویی غذایی و بهداشتی

صنایع راه سازی

صنایع خودروسازی و ریلی

برخی از مشتریانی که به ما اعتماد کردند