آسیا اندیش افتخار دارد، با بهره گیری از دانش آکادمیک و تجربی علاوه بر تولید آب بند های عمومی که در بخش محصولات اشاره شد، در بسیاری از بخش های خاص صنایع دریایی نقش قابل توجهی ایفا کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

برخی از مشتریان مرتبط