آسیا اندیش افتخار دارد، با بهره گیری از دانش آکادمیک و تجربی علاوه بر تولید آب بند های عمومی که در بخش محصولات اشاره شد، در بسیاری از بخش های خاص صنایع نفت و گاز نقش قابل توجهی ایفا کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

Bladder

پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

PVDF Casing

طراحی و کامپوزر ویژه برای استفاده در محیط گراندل با سایش بالا

کاسه نمد های خاص

پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

دیافگرام های خاص

پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

پروانه الکتروموتور

پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

حلزونی پمپ

پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

PVDF Casing

طراحی و کامپوند ویژه برای استفاده در محیط گراندل با سایش بالا
ساخت قطعات با متریال های خاص برای شرایط ویژه اسیدی و بازی
پر مصرف ترین نوع اکومولاتور ها، اکومولاتور بلیدری است . که در فشار های بالا و در صنایع هیدرولیک کاربرد دارد.

برخی از مشتریان مرتبط