صنایع دارویی و بهداشتی

صنایع دارویی و بهداشتی

تولید آب بند های مورد نیاز در بسیاری از بخش های خاص صنایع دارویی و بهداشتی

درزگیر های سیلیکونی "واشر یا گسکت"  برای جلوگیری از نشت در فضای خالی بین دو جسم استفاده شده و می‌توانند در محیط های تحت فشار هوا یا آب و نشتی در صنایع دارویی استفاده شوند. از این رو بهترین گزینه برای آب بندی قطعات در کارخانجات صنایع دارویی می باشند. آسیا اندیش افتخار دارد تولید انواع آب بندهای مورد استفاده در صنایع دارویی را با شرایطی کاملا استاندارد و بهداشتی انجام دهد.

معرفی دستگاه های مرتبط

مشتریان