صنایع معدنی و فولادی

صنایع معدنی و فولادی

درزبندی و آب بندی در خطوط لوله و پروژه های آبی و گازی

تولید انواع گسکت یا آب بندها جهت درزبندی و آب بندی بین دو فلنج در خطوط لوله و پروژه های آبی و گازی (لوله کشی، آب بندی برج های آب، اتصال لوله به مخازن، آب بندی پمپ های آب و …) 

معرفی دستگاه های مرتبط

مشتریان