صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

تامین نیاز های بخش های حساس پتروشیمی و تولید قطعات آب بندی در شاخه های مختلف نفت و گاز

آسیا اندیش افتخار دارد طی سالهای متمادی تولید و تامین انواع قطعات پمپ ها و اتصالات صنایع نفت و گاز،پتروشیمی،فلنج ها، اتصالات خاص، اورینگ های آب بندی و .. را به بهترین شکل عهده دار باشد.

معرفی دستگاه های مرتبط

مشتریان