صنایع چوب و کاغذ

صنایع چوب و کاغذ

آسیا اندیش افتخار دارد، با بهره گیری از دانش آکادمیک و تجربی علاوه بر تولید آب بند های عمومی که در بخش محصولات اشاره شد، در بسیاری از بخش های خاص صنایع چوبی و کاغذ نقش قابل توجهی ایفا کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

معرفی دستگاه های مرتبط

مشتریان