دستگاه سپراتور

دستگاه سپراتور

تولید رینگ و گسکت سپراتور

دستگاه سپراتور یا جدا کننده یک ماشین مکانیکی است که بر حسب سطح یا اندازه، ذرات را از هم تفکیک می کند. این دستگاه ها با توجه به اندازه ذرات عمل می کنند که یا به صورت یک ماشین مستقل و یا به صورت مدار پالایش مورد استفاده قرار می گیرند. اساس کار دستگاه سپراتور بر چگالی مواد است و بر اساس تفکیک ثقلی یا تفکیک گریز از مرکزمحصولات نرم را ازغیر نرم جدا می کنند.

# brand type Industry
1 صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط