دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ

ساخت دیافراگم های شیرآلات برقی، بخار و انواع پمپ ها از قبیل دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ نوعی از پمپ های جابجایی مثبت با قابلیت پمپاژ مقدار دقیقی از سیال هستند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.

# brand type Industry
1 صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط