سیل کیت شیر میکس پروف

سیل کیت شیر میکس پروف

شیرهای میکس پروف، شیرهایی مدولار و همه کاره هستند که جریان همزمان دو محصول یا سیال را از طریق یک شیر بدون خطر آلودگی متقابل امکان پذیر می کند. عملکرد استثنایی بدون نشت آنها با اکثر استانداردهای بهداشتی مطابقت داشته و امکان هر نوع فرایند بهداشتی را فراهم می کنند.

شیرهای میکس پروف، شیرهایی مدولار و همه کاره هستند که جریان همزمان دو محصول یا سیال را از طریق یک شیر بدون خطر آلودگی متقابل امکان پذیر می کند. عملکرد استثنایی بدون نشت آنها با اکثر استانداردهای بهداشتی مطابقت داشته و امکان هر نوع فرایند بهداشتی را فراهم می کنند.

# brand type Industry
1 آلفالاوال Mixproof valves صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط