هموژنایزر

هموژنایزر

تولید قطعات مرتبط با دستگاه هموژنایزر

هموژنایزر دستگاهی است که حجم زیاد شیر را بوسیله پیستونهای قدرتمند خود از یک مجرای ریز با فشار بالا عبور می دهد و شیر با آن فشار خیلی زیاد به سر یک هد از جنس تیتانیوم یا فولاد محکم برخورد می کند و سلولهایش می شکند و تمامی چربی و مواد داخل شیر با ماده هموژنیزه شونده با هم تقریباً محلول می شوند و از هم جدا نمی شوند. از قطعات کاربردی این دستگاه گردگیر و رینگ می باشد.

# brand type Industry
1 آلفالاوال تست صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط