پکینگ

پکینگ

وی پک، یو پک، پکینگ های طبقاتی، پکینگ های دوطرفه، پکینگ های نخی نسوز و ... Peek, Poly Amide, PTFE, PU, FKM, Silicon, EPDM, HNBR, NBR

معرفی قطعات مرتبط